Công bố danh sách Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII

Hình ảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII. Ảnh Phạm Cường
Hình ảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII. Ảnh Phạm Cường
Hình ảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII. Ảnh Phạm Cường
Lên top