Công bố danh sách 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội XV

Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: P.Đ
Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: P.Đ
Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: P.Đ
Lên top