Công bố chính thức chức danh Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá

Hội nghị lần thứ nhất Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hoá khoá XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: M.H
Hội nghị lần thứ nhất Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hoá khoá XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: M.H
Hội nghị lần thứ nhất Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hoá khoá XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: M.H
Lên top