Công bố các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành trao quyết định và chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành trao quyết định và chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành trao quyết định và chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch.
Lên top