Công bố bổ nhiệm ông Trần Quân làm Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước

Ông Trần Quân- tân Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước. Ảnh KBNN
Ông Trần Quân- tân Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước. Ảnh KBNN
Ông Trần Quân- tân Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước. Ảnh KBNN
Lên top