Công bố 4 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020 -2025

Ông Trần Lưu Quang tiếp tục được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh BTC Đại hội cung cấp
Ông Trần Lưu Quang tiếp tục được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh BTC Đại hội cung cấp
Ông Trần Lưu Quang tiếp tục được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh BTC Đại hội cung cấp
Lên top