Công an từ Nhân dân mà ra, gắn bó chặt chẽ với Nhân dân vì Nhân dân phục vụ

Bộ trưởng Công an - Đại tướng Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm 75 ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ảnh: Việt Trung.
Bộ trưởng Công an - Đại tướng Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm 75 ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ảnh: Việt Trung.
Bộ trưởng Công an - Đại tướng Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm 75 ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ảnh: Việt Trung.
Lên top