Công an TPHCM ra quân bảo vệ an toàn Đại hội Đảng và Tết Nguyên đán

Công an TPHCM ra quân trấn áp tội phạm và đảm bảo trật tự an toàn giao thông nhân dịp Đại hội Đảng, lễ Tết 2021. Ảnh: Huân Cao
Công an TPHCM ra quân trấn áp tội phạm và đảm bảo trật tự an toàn giao thông nhân dịp Đại hội Đảng, lễ Tết 2021. Ảnh: Huân Cao
Công an TPHCM ra quân trấn áp tội phạm và đảm bảo trật tự an toàn giao thông nhân dịp Đại hội Đảng, lễ Tết 2021. Ảnh: Huân Cao
Lên top