Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Công an Nhân dân thực hiện mô hình tổ chức mới đã mang lại hiệu quả rõ rệt

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh BCA
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh BCA
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh BCA
Lên top