Công an nhân dân Lào - Việt Nam: Sự gắn bó, giúp đỡ nghĩa tình

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Tấn Tới (hàng đầu, thứ hai từ trái qua) cùng các đại biểu tham quan triển lãm, nhìn lại hình ảnh, hiện vật... thể hiện mối quan hệ sâu sắc giữa công an nhân dân hai nước. Ảnh: V.Dũng.
Thứ trưởng Bộ Công an Lê Tấn Tới (hàng đầu, thứ hai từ trái qua) cùng các đại biểu tham quan triển lãm, nhìn lại hình ảnh, hiện vật... thể hiện mối quan hệ sâu sắc giữa công an nhân dân hai nước. Ảnh: V.Dũng.
Thứ trưởng Bộ Công an Lê Tấn Tới (hàng đầu, thứ hai từ trái qua) cùng các đại biểu tham quan triển lãm, nhìn lại hình ảnh, hiện vật... thể hiện mối quan hệ sâu sắc giữa công an nhân dân hai nước. Ảnh: V.Dũng.
Lên top