Công an nhân dân cần quán triệt quan điểm "lấy dân làm gốc"

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm ngày truyền thống Công an Nhân dân và phát biểu. Ảnh: Việt Trung.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm ngày truyền thống Công an Nhân dân và phát biểu. Ảnh: Việt Trung.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm ngày truyền thống Công an Nhân dân và phát biểu. Ảnh: Việt Trung.
Lên top