Công an Hải Dương điều chuyển, bổ nhiệm 9 trưởng phòng, trưởng huyện

Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương Lê Ngọc Châu thừa ủy quyền, trao các quyết định điều chuyển, bổ nhiệm của Bộ Công an cho các Trưởng phòng, Trưởng Công an huyện. Ảnh: Công an Hải Dương
Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương Lê Ngọc Châu thừa ủy quyền, trao các quyết định điều chuyển, bổ nhiệm của Bộ Công an cho các Trưởng phòng, Trưởng Công an huyện. Ảnh: Công an Hải Dương
Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương Lê Ngọc Châu thừa ủy quyền, trao các quyết định điều chuyển, bổ nhiệm của Bộ Công an cho các Trưởng phòng, Trưởng Công an huyện. Ảnh: Công an Hải Dương
Lên top