Công an Hà Nội phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ Bác Hồ"

Các đại biểu trồng cây sau lễ phát động tại huyện Sóc Sơn. Ảnh: Võ Lâm
Các đại biểu trồng cây sau lễ phát động tại huyện Sóc Sơn. Ảnh: Võ Lâm
Các đại biểu trồng cây sau lễ phát động tại huyện Sóc Sơn. Ảnh: Võ Lâm
Lên top