Công an giữ vai trò nòng cốt trong giữ vững an ninh quốc gia

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 76. Ảnh: Bộ Công an.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 76. Ảnh: Bộ Công an.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 76. Ảnh: Bộ Công an.
Lên top