Con trai nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu xúc động nói lời tiễn biệt cha

Ông Lê Minh Diễn - con trai nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu phát biểu cảm tạ tại tang lễ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh Hải Nguyễn
Ông Lê Minh Diễn - con trai nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu phát biểu cảm tạ tại tang lễ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh Hải Nguyễn
Ông Lê Minh Diễn - con trai nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu phát biểu cảm tạ tại tang lễ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh Hải Nguyễn
Lên top