Còn tình trạng bao che, thậm chí bảo kê cho buôn lậu, gian lận thương mại

Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia phát biểu. Ảnh T.Vương
Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia phát biểu. Ảnh T.Vương
Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia phát biểu. Ảnh T.Vương
Lên top