Còn nhiều bất cập trong quản lý đê điều

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Lên top