Con đường giúp Biển Đông thoát khỏi tình trạng phức tạp

Diễn giả phiên kỷ niệm 25 năm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) có hiệu lực. Ảnh: BTC.
Diễn giả phiên kỷ niệm 25 năm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) có hiệu lực. Ảnh: BTC.
Diễn giả phiên kỷ niệm 25 năm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) có hiệu lực. Ảnh: BTC.
Lên top