Cơn bão số 6 (Aere) có khả năng rất mạnh, giật cấp 10-11