Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cơn bão số 3 đang hướng vào các tỉnh phía Bắc kèm lũ ống, lũ quét