Có xảy ra rét đậm, rét hại trong dịp Tết Nguyên Đán?