Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ lên án hành động của Trung Quốc ở Biển Đông

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton. Ảnh: NI.
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton. Ảnh: NI.
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton. Ảnh: NI.
Lên top