Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cổ thụ ngã nhào ra đường An Dương Vương, một người nhập viện