Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trước hết phải phục vụ nhân dân tốt hơn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có buổi thăm, làm việc tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an. Ảnh: Quochoi.vn
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có buổi thăm, làm việc tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an. Ảnh: Quochoi.vn
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có buổi thăm, làm việc tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an. Ảnh: Quochoi.vn
Lên top