“Cơ quan thống kê đang nắm giữ những mỏ vàng lộ thiên"

Đại biểu Hoàng Văn Cường (Đoàn TP.Hà Nội) góp ý về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê. Ảnh: Quốc hội
Đại biểu Hoàng Văn Cường (Đoàn TP.Hà Nội) góp ý về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê. Ảnh: Quốc hội
Đại biểu Hoàng Văn Cường (Đoàn TP.Hà Nội) góp ý về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê. Ảnh: Quốc hội
Lên top