Cổ phần hoá DNNN, còn nhiều vướng mắc từ đất đai tới định giá

Lên top