Có nơi vẫn coi thanh tra công tác cán bộ là trách nhiệm của thanh tra cấp trên

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong (người đứng, thứ 2, phải qua) trong một lần tiếp xúc với người dân Thủ Thiêm. Ảnh: T.L
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong (người đứng, thứ 2, phải qua) trong một lần tiếp xúc với người dân Thủ Thiêm. Ảnh: T.L
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong (người đứng, thứ 2, phải qua) trong một lần tiếp xúc với người dân Thủ Thiêm. Ảnh: T.L
Lên top