Có một Đại tướng - Nhà báo Võ Nguyên Giáp

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nguyên TBT Báo Lao Động Phạm Huy Hoàn tại gian trưng bày báo Xuân Lao Động. Ảnh: Hoàng Luật
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nguyên TBT Báo Lao Động Phạm Huy Hoàn tại gian trưng bày báo Xuân Lao Động. Ảnh: Hoàng Luật
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nguyên TBT Báo Lao Động Phạm Huy Hoàn tại gian trưng bày báo Xuân Lao Động. Ảnh: Hoàng Luật
Lên top