Cỏ mọc như rừng tại Hà Nội sau khi ngừng chi tiền chăm sóc