Có học tập kinh nghiệm của Vũ Hán trong chống dịch COVID-19 tại Đà Nẵng?

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng trả lời tại họp báo. Ảnh PV
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng trả lời tại họp báo. Ảnh PV
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng trả lời tại họp báo. Ảnh PV
Lên top