Có hay không việc “bổ nhiệm thần tốc” con trai cựu Bí thư Hậu Giang?

Ông Huỳnh Thanh Phong (ảnh: Trần Lưu)
Ông Huỳnh Thanh Phong (ảnh: Trần Lưu)
Ông Huỳnh Thanh Phong (ảnh: Trần Lưu)
Lên top