Cô giáo xương thủy tinh nhận giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2020

Cô giáo xương thuỷ tinh Nguyễn Thị Ngọc Tâm nhận giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2020. Ảnh Hải Lâm
Cô giáo xương thuỷ tinh Nguyễn Thị Ngọc Tâm nhận giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2020. Ảnh Hải Lâm
Cô giáo xương thuỷ tinh Nguyễn Thị Ngọc Tâm nhận giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2020. Ảnh Hải Lâm
Lên top