Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

HÀ TĨNH:

Cô giáo khóc vì lớp chỉ có 3 học sinh