Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cô giáo “chở” ngoại ngữ về ngoại ô