Cơ duyên kể chuyện xúc động về Bác Hồ của Giáo sư Hoàng Chí Bảo

GS.TS Hoàng Chí Bảo - chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương. Ảnh: Trần Vương
GS.TS Hoàng Chí Bảo - chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương. Ảnh: Trần Vương
GS.TS Hoàng Chí Bảo - chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương. Ảnh: Trần Vương
Lên top