"Có DN biên bản xử phạt xếp dày như vở học sinh nhưng không chấp hành"

Đại biểu Bùi Văn Xuyền trao đổi với PV. Ảnh CN.
Đại biểu Bùi Văn Xuyền trao đổi với PV. Ảnh CN.
Đại biểu Bùi Văn Xuyền trao đổi với PV. Ảnh CN.
Lên top