Có địa phương không phát hiện tham nhũng “vặt” trong suốt 6 tháng

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.
Lên top