Cơ chế quản lý tài chính đặc thù đối với 3 Cục thuộc Bộ NNPTNT

Phun thuốc bảo vệ thực vật. Ảnh: M.Giang
Phun thuốc bảo vệ thực vật. Ảnh: M.Giang
Phun thuốc bảo vệ thực vật. Ảnh: M.Giang
Lên top