Cơ chế lương 1.8 cho cán bộ TPHCM: Cán bộ Trung ương công tác tại đây thì sao?

ĐB Phan Thái Bình băn khoăn cơ chế lương chênh lệch giữa cán bộ thành phố Hồ Chí Minh với cán bộ nơi khác công tác tại thành phố. Ảnh: QH
ĐB Phan Thái Bình băn khoăn cơ chế lương chênh lệch giữa cán bộ thành phố Hồ Chí Minh với cán bộ nơi khác công tác tại thành phố. Ảnh: QH