Cơ chế đặc thù cho TPHCM: Thành phố cũng phải thể hiện được sự tự trọng của mình

ĐB Nguyễn Thị Quyết Tâm cho rằng "cả nước đã vì thành phố, thành phố cũng phải thể hiện được sự tự trọng của mình để thành công". Ảnh:  QH
ĐB Nguyễn Thị Quyết Tâm cho rằng "cả nước đã vì thành phố, thành phố cũng phải thể hiện được sự tự trọng của mình để thành công". Ảnh: QH