Cơ cấu uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có gì đặc biệt?

Các đại biểu hiệp thương số lượng uỷ viên Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ảnh: Quang Vinh
Các đại biểu hiệp thương số lượng uỷ viên Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ảnh: Quang Vinh
Các đại biểu hiệp thương số lượng uỷ viên Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ảnh: Quang Vinh
Lên top