Cơ cấu tổ chức Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia gồm những ai?

Thủ tướng làm Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia. Ảnh VGP
Thủ tướng làm Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia. Ảnh VGP
Thủ tướng làm Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia. Ảnh VGP
Lên top