Cơ cấu thành viên Bộ Chính trị, Chính phủ trong Quốc hội sẽ giảm

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc. Ảnh PV
Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc. Ảnh PV
Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc. Ảnh PV
Lên top