Cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng bền vững, phát triển xanh, chuyển đổi số

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Dương Giang.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Dương Giang.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Dương Giang.
Lên top