60 NĂM ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN HUYỀN THOẠI:

Chuyện xúc động về những “bông hồng thép”

Các nữ chiến sĩ trung đoàn 671 đường ống binh trạm 14 lắp đặt đường ống xăng dầu qua trọng điểm Phu La Nhích năm 1972 (ảnh chụp từ triển lãm).
Các nữ chiến sĩ trung đoàn 671 đường ống binh trạm 14 lắp đặt đường ống xăng dầu qua trọng điểm Phu La Nhích năm 1972 (ảnh chụp từ triển lãm).
Các nữ chiến sĩ trung đoàn 671 đường ống binh trạm 14 lắp đặt đường ống xăng dầu qua trọng điểm Phu La Nhích năm 1972 (ảnh chụp từ triển lãm).
Lên top