Chuyện xúc động về lời đề nghị "6 chữ" của chiến sĩ tình nguyện Việt Nam

Trung tướng Nguyễn Tiến Long, Phó chủ tịch Hội Truyền thống Quân Tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam tại Lào. Ảnh PV
Trung tướng Nguyễn Tiến Long, Phó chủ tịch Hội Truyền thống Quân Tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam tại Lào. Ảnh PV
Trung tướng Nguyễn Tiến Long, Phó chủ tịch Hội Truyền thống Quân Tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam tại Lào. Ảnh PV
Lên top