Chuyện lạ ở Cần Thơ: Nhận bằng khen đã lâu, không thấy tiền thưởng đâu ?!