Chuyển hình thức quản lý dân cư, sổ hộ khẩu giấy được dùng đến khi nào?

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh QH
Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh QH
Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh QH
Lên top