Chuyên gia Thái Lan chỉ ra nhiệm vụ Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam

Ông Kavi Chongkittavorn - chuyên gia Viện Nghiên cứu an ninh và quốc tế, Đại học Chulalongkorn. Ảnh: irrawady.
Ông Kavi Chongkittavorn - chuyên gia Viện Nghiên cứu an ninh và quốc tế, Đại học Chulalongkorn. Ảnh: irrawady.
Ông Kavi Chongkittavorn - chuyên gia Viện Nghiên cứu an ninh và quốc tế, Đại học Chulalongkorn. Ảnh: irrawady.
Lên top