Chuyển đổi vị trí hơn 1.100 cán bộ để phòng ngừa tham nhũng

Thanh tra Chính phủ vừa thông tin về kết quả phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Ảnh: V.Dũng.
Thanh tra Chính phủ vừa thông tin về kết quả phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Ảnh: V.Dũng.
Thanh tra Chính phủ vừa thông tin về kết quả phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Ảnh: V.Dũng.
Lên top